Halászné Szakács Éva

biológus, biológia tanár
kommunikációs programfelelős

Telefon: 28-360-122/131
E-mail: szakacs.eva(at)okologia.mta.hu

Tevékenység, kutatás címszavakban

környezeti nevelés, erdőpedagógia
közönségkommunikáció, rendezvényszervezés

Projektek

2010-2014 Pannon Magbank létrehozása a magyar vadon élő edényes növények hosszú távú ex-situ megőrzésére (Life+)
2010-2011 Vácrátóti Nemzeti Gyűjteményes Kert fejlesztése (KMOP-3. 2.1.)
2009-2012 Geoterm - Innovatív geotermikus és biomassza bázisú fűtőmű létesítése Vácrátóton (Norvég Alap – Norway Grants) - "Túl nagy lábon élünk" c. kiállítás

Szakmai életrajz

Tanulmányok, továbbképzések:

2012-2013 Nyugat-magyarországi Egyetem, erdőpedagógiai szakvezető
2009 Terepi túravezető képzés, Királyrét
2004-2008 Debreceni Egyetem, biológus - ökológus (MSc)
2004-2008 Debreceni Egyetem, biológia tanár (egyetemi kiegészítő képzés) (MSc)
1999-2003 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, biológia-rajz tanár

Munkahely:

2008 - MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, Vácrátót
(2012-től: MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet)
kommunikációs programfelelős

Feladatkör: a Berkenyeház látogatóközpont koordinálása, rendezvények, gyermekprogramok szervezése, kiadványtervezés és -szerkesztés, intézeti honlapok gondozása, kertvezetés csoportok részére, rendhagyó biológia óra és más gyermekfoglalkozások tartása

Publikációk

É. Halász-Szakács, G. Lunk, T. Thalmeiner (2014): Art projects at the National Botanic Garden, Vácrátót, Hungary. Roots - Botanic Gardens Conservation International Education Review, October 2014

Halászné Szakács É., Magyar M. - szerk. (2014): Mit tehetünk mi Földünkért és környezetünkért? Kifestő és foglalkoztató füzet. Berkenye bácsi zöldpostája 1. MTA ÖK ÖBI, Vácrátót

Halászné Szakács É. (2013): A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben, Őrszavak, 2013/ősz (NyEOMSzSz.org)

Szakács É. (szerk.) (2013): Tudj meg többet a Pannon Magbankról! MTA ÖK ÖBI, Vácrátót

Szakács É. (2013): A környezeti nevelés megvalósításának lehetőségei botanikus kerti körülmények között. In: Lett B., Schiberna E., Stark M., Horváth S., Szabó Zs. (szerk.): Mészáros Károly Emlékülés. Sopron, 2013. június 18., Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron

Kósa G., Fráter E., Szakács É., Lunk G. és mtsai (2013): Nemzeti Botanikus Kert, Vácrátót. MTA ÖK ÖBI, Vácrátót

Kósa G., Fráter E., Székelyné Bodnár E., Szakács É. (2011): Kínai tanséta. Tanséta füzetek 2., MTA ÖBKI, Vácrátót

Szakács É. (szerk.) (2011): A botanikus kertek küldetése a Vácrátóti Botanikus Kert tevékenysége tükrében. MTA ÖBKI, Vácrátót

Fráter E., Székelyné Bognár E., Szakács É. (2009): Botanikai tanséta. Tanséta füzetek 1. MTA ÖBKI, Vácrátót