Vácrátóti Nemzeti Gyűjteményes Kert fejlesztése, KMOP-3. 2.1. (2010-2011)

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Finanszírozási típus: 100% Európai Uniós forrás (ÚMFT-ROP-KMOP)
Projekt azonosító szám: KMOP-3.2.1/B-09-2009-0001
Időtartam: 2010-2011
Témavezető: Kósa Géza, botanikus kert vezetője
Projektvezető: Oláh Krisztina
Résztvevő kutatók: Fráter Erzsébet, Gerencsér László, Lunk Gergely, Szakács Éva
Közreműködő szervezet: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft

Célok:

A növényállomány fejlesztése, idős faállomány ápolása, a kert értékes növényállományának megóvása az invazív növényfajok térhódításától.
A holland- és mélyágyak felújítása.
A kert öntözőrendszere műszaki állapotának javítása; az ágyások melletti vízelvezető vápák kialakítása; a patak és a tórendszer vízkormányzásának megfelelő karba hozása; a tórendszer részleges iszaptalanítása.
Kerítések helyreállítása, cseréje.
Kommunikációs tervben foglaltak szerinti tájékoztatás és kommunikációs és szemléletformáló tevékenység folytatása a projekt fejlesztési tevékenységeihez kapcsolódóan.

Eredmények:

A növényállomány összesen 1447 taxonnal bővül, 243 db idős fát hoznak megfelelő állapotba, a kert érintett teljes területén visszaszorítják az invazív növényfajokat.
A holland és mélyágyak továbbra is képesek biztosítani a kert növényállományának szaporításban, fenntartásában betöltött szerepüket.
A csapadék utánpótlás biztonságának biztosítása; a növények védelme a lezúduló csapadékvíz és hordalék ellen; a tavak eliszapolódásának megelőzése és a megfelelő vízminőségű élőhely biztosítása.
Gyűjtemények védelme a lopások és taposási kár ellen.
A szakma és a lakosság tájékoztatása a projektről.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ:

Sajtódokumentáció

Linkek:
Új Széchenyi Terv

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség


www.proregio.hu


Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága