MAGYAR BOTANIKUSOK EMLÉKOSZLOPÁNAK ÜNNEPÉLYES AVATÁSA

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
2016.04.19

Borhidi Attila akadémikus elmondta:

Az emlékoszlopot Kósa Géza, a kert vezetője állítatta 2015 őszén egy idős kislevelű hárs árnyékában a botanika tudománya legjelesebb hazai művelőinek emléke előtt tisztelegve.
Linné „Sciencia amabilis”-nek –vagyis szeretetre méltó tudománynak nevezte a botanikát, nemcsak mert kedvenc tudománya volt, hanem talán azért is mert nem ebből élt, hanem az orvostudományból, amelyet nevezhetett volna „scientia rentabilis”-nek. A botanika és az orvostudomány viszonya azóta sem változott lényegesen. Mégis: a botanika tudományának művelői felbecsülhetetlenül sokat tettek az emberiségért, mert a földi élet szempontjából mindmáig a legfontosabb életközösséget - a növényvilágot, növénytakarót - tárták fel tudományosan és ismertették meg a világgal. E nagy feladatból a magyar botanikusok is derekasan kivették a részüket, hatalmas munkát végeztek hazánk, a Kárpát-medence, és a világ más tájai növénytakarójának tudományos feldolgozásában.
A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontja, annak jogelődei és a Nemzeti Botanikus Kert révén Vácrátót a magyar növénytani kutatások fellegvára, a XX század második felének szinte valamennyi nagy magyar botanikusa, növényökológusa itt töltötte szakmai pályafutásának egy részét. Ezért ennek az egyedülálló emlékoszlopnak a legméltóbb helye Magyarországon itt van a Nemzeti Botanikus Kertben.
Az emlékoszlopot a Botanikus Kert a kísérleti téren állott öreg vörös tölgyéből készítette Mónus Béla fafaragó művész. Ihletője és mintája az erdélyi Kalotaszegen fekvő Magyarbikal község magyar református temetőjének egyik fejfája.


A SCIENCIA AMABILIS, A BOTANIKA TUDOMÁNYA legjelesebb hazai művelőinek emlékére

Hogy a botanika hazai művelőinek gazdag táborából miért ez a 25 név került az emlékoszlopra annak indoka, hogy kiemelkedően maradandót alkottak életükben. Mindezek elsorolására itt és most nem áll rendelkezésre elég idő, ezért mindegyikük teljesítményét és életművét egy mondatban kisérlem meg felvillantani.

Melius Juhász Péter az első magyar füveskönyv szerzője

Beythe István a 16. század legnagyobb magyar természettudósa, a Clusius-kódex társszerzője

Lippai Jánosaz első magyar botanikus kert megalkotója és leírója a magyar koronázó városban, Pozsonyban.

Diószegi Sámuela magyar botanikai szaknyelv megalapozója

Kitaibel Pál a pannóniai és a horvát-szlavóniai flóra legnagyobb felfedezője. Róla elnevezett növény nemzetség: Kitaibelia

Haberle Károly a Pesti Botanikus Kert felvirágoztatója.Róla elnevezett növény nemzetség: Haberlea rhodopensis

Sadler József az első Pest megyei flórmű megalkotója

Hazslinszky Frigyes a mikológiai kutatások megalapozója

Janka Viktor a Nemzeti Múzeum Növénytárának első őre. Róla elnevezett növény nemzetség: Jankaea heldreichii

Kanitz Ágoston a Kolozsvári Egyetem első botanika tanára, a botanikatörténeti kutatás megalapozója

Borbás Vince a magyar növényföldrajz megalapozója és első nagy monográfiájának megalkotója, a 19. századi botanika legnagyobb alakja

Simonkai Lajos a kritikai növénytaxonómia legjelentősebb alakja Borbás mellett

Filarszky Nándor a magyar algológiai kutatások megalapozója

Degen Árpád a Balkán flórájának legjobb ismerője, a Vetőmagvizsgáló Intézet megalapítója. Róla elnevezett növény nemzetség: Degenia velebitica

Jávorka Sándor a történelmi Magyarország első flóraművének megalkotója. Róla elnevezett növény nemzetség: Javorkaea hondurensis

Moesz Gusztáv a 20. századi magyar mikológiai kutatások legnagyobb alakja

Nyárády Erazmus Gyula két ország legnagyobb növénytaxonómusa a 20. században, a Román Flóramű-sorozat szakmai irányítója és társfőszerkesztője

Szabó Zoltán a genetikai alapú növényrendszertani kutatások hazai megalapozója

Andreánszky Gábor a magyar paleobotanika megalapozója és legnagyobb alakja

Boros Ádám a magyar bryológiai kutatások megalapozója és iskolateremtője

Soó Rezső a magyar növényszociológia megalapozója és iskolateremtője. Róla elnevezett növény nemzetség: Soóia uluguruensis

Zólyomi Bálint a vegetációtérképezés megalapozója és iskolateremtője

Ubrizsy Gábor növénypatológus a növényvédelmi kutatások és gyakorlat megalapozója

Jakucs Pál a Debreceni Botanikai Iskola ujjá szervezője, az ökológiai monitoring kutatások hazai megalapozója

Juhász Nagy Pál a numerikus alapú ökológiai szemlélet és kutatás iskolateremtő egyénisége.

Ők valamennyien beírták nevüket a magyar és az egyetemes botanika aranykönyvébe. Büszkén gondolunk rájuk, példaképekként tekintjük és állítjuk őket a jövő nemzedékei elé.

Nyitvatartás

Április 14. szerdától a szabadtéri gyűjtemények: NYITVA

minden nap: 8.00-18.00 óráig

Üvegházak és kiállítások: ZÁRVA

Nemzeti Botanikus Kert

Ökológiai Kutatóközpont
Ökológiai és Botanikai Intézet

2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
06 28 360 122
botanikuskert [at] ecolres.hu
https://www.facebook.com/nemzetibotanikuskert
Instagram: @nemzetibotanikuskert_vacratot

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.